ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್

Back
ಹೊರಾಂಗಣ ಅತ್ಯುತ್ತಮ

ಹೊರಾಂಗಣ ಅತ್ಯುತ್ತಮ

ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ 

ಹೆಸರು

ಶ್ರೇಣಿ 

ತಂಡ 

ವರ್ಷ

1

ಮಾರುತಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಬಿ ವಿ

ಪಿ ಎಸ್ ಐ (ನಾಗರಿಕ)

1st

2004

2

ಸಿದ್ದೆಗೌಡ

ಪಿ ಎಸ್ ಐ (ನಾಗರಿಕ)

1st

2004

3

ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಜೆ

ಪಿ ಎಸ್ ಐ (ನಾಗರಿಕ)

2nd

2005

4

ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿ ವಿ

ಪಿ ಎಸ್ ಐ (ನಾಗರಿಕ)

3rd

2006

5

ಶಂಕರಪ್ಪ ಆರ್

ಆರ್ ಎಸ್ ಐ

4th

2007

6

ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ

ಆರ್ ಎಸ್ ಐ

5th

2008

7

ಸೋಮಶೇಖರ್ ಎಸ್

ಆರ್ ಎಸ್ ಐ

1st

2009

8

ಗೋವಿಂದರಾಜು

ಪಿ ಎಸ್ ಐ (ನಾಗರಿಕ)

6th

2011

9

ಸಹದೇವ್

ಆರ್ ಎಸ್ ಐ

2nd

2016

10

ಕಾಳಿಂಗ ಎ

ಪಿ ಎಸ್ ಐ (ನಾಗರಿಕ)

7th

2017

11

ಷಡಕ್ಷರಿ ಬಿ

ಪಿ ಎಸ್ ಐ (ನಿಸ್ತಂತು)

3rd

2017

12

ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಎನ್

ಆರ್ ಎಸ್ ಐ

3rd

2018

13

ಅರುಣ್

ಪಿ ಎಸ್ ಐ (ನಾಗರಿಕ)

4th

2019

14

ರಫೀಕ್ ಕೆ ಎ

ಪಿ ಎಸ್ ಐ (ನಿಸ್ತಂತು)

4th

2019

15

ಸುರೇಶ್ ಸಿ ಎಸ್

ಪಿ ಎಸ್ ಐ (ನಾಗರಿಕ)

9th

2019

16

ಪುಷ್ಪ ಸದಾಶಿವ ಗಡಗಿ

ಇ ಎಸ್ ಐ

3rd

2021

17

ಮಹಾಲಿಂಗ ತೇಲಿ

ಪಿ ಎಸ್ ಐ (ನಿಸ್ತಂತು)

5th

2021

18

ಜೂರಿಲಾಲ್ ನಾಯಕ್

ಪಿ ಎಸ್ ಐ (ನಾಗರಿಕ)

10th 

2022

19

ಸಂಜು ಮಾಲದಿನ್ನಿ

ಆರ್ ಎಸ್ ಐ  6th 2022

20

ನಾಗರಾಜ ಮಾಲದಾನಿ

ಎಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಐ 7th 2022

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS