ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್

Back
ಸಂಘ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿಗಳು

 

 ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ:

ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು:

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿರಿ...

 

ಕಾನೂನು ಸಂಘ:

ಕಾನೂನು ಸಂಘದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು:

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿರಿ...

 

 ಆಹಾರ ಸಮಿತಿ:

ಸಮಿತಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೂ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು:

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿರಿ...

 

 ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಸಂಘ:

ಸಂಘದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು :

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿರಿ...

 

 ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘ:

ಭಾವನೆಗಳ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದರೆ ಪದ್ಯ

ಬದುಕಿನ ಭಾವಗಳು ಜೊತೆಯಾದರೆ ಗದ್ಯ;

ಅನುಭವದ ಅಭಿರುಚಿಯೇ ಕಥೆ, ಕವನ, ಕಥನ

ಅರಿತು ನಡೆ ಅದೇ ಜ್ಞಾನ ಮಂಥನ;

ಸತ್ಯ-ಮಥ್ಯಗಳ ಹೊಳಲಾಟವೇ ಕಾದಂಬರಿ

ಸ್ಪೂರ್ತಿ ನನಗೆ ಸ್ವರವೆಂಬ ಸುಂದರಿ

 

ಸಂಘದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು :

 

 ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಸಂಘ:

 ಸಂಘದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು :

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿರಿ...

 

ಪರಿಸರ ಸಂಘ:

      ಹಸಿರೇ ಉಸಿರು ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟಿರುವ ಪರಿಸರ ಸಂಘವು ಈ ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲ, ಜಲ, ಪರಿಸರದ  ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಹಾಗೂ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಂಘದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು :

 

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿರಿ...

 

 ರಚನಾಕಾರರ ಸಂಘ:

 ಸಂಘದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು :

ಉದ್ದೇಶ:

     ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆ, ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತರಬೇತಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಹಾಗೂ ಮನಮೋಹಕವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಹೇಗೆಂದರೆ;

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು:

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿರಿ...

 

 ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನಾ ಸಂಘ:

 ಸಂಘದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು :

       ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿರಿ...

 

 ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಸಂಘ:

 ಸಂಘದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು:

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿರಿ...

 

 ವಾಕ್ಪಟುಗಳ ಸಂಘ:

ಸಂಘದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು:

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿರಿ...

 

 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಘ:

ಸಂಘದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು:

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿರಿ...

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS