ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್

Back
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

 

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ, ಪಿಟಿಸಿ ಕಲಬುರಗಿ

Ph : 08472-263643

ಎಸ್ಪಿ & ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಪಿಟಿಸಿ ಕಲಬುರಗಿ

Ph : 08472-263666

 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ - 2005
ನಮೂನೆ-1
ನಮೂನೆ-2
ನಮೂನೆ-3
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS