ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್

Back
ವಾರದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

 

 

7th Batch PSI(Wireless), 8th Batch RSI/SRSI, 2nd Batch PSI(KSISF), 11th Batch PSI(Civil), 1st Batch DSE, 1st Batch DSE(100 days Trainig)

ಒಳಾಂಗಣ ಹೊರಾಂಗಣ
4ನೇ  ತಂಡದ ಇ.ಎಸ್.ಐ ಒಳಾಂಗಣ ಹೊರಾಂಗಣ

 

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS