ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್

Back
ವಿಶೇಷ ಕಾನೂನುಗಳು

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

    ವಿಶೇಷ ಕಾನೂನುಗಳು

 ಶೇಖರಿಸಿ

1. 

     ಜನರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ, 1951

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

2.

     ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1955

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

3.

     ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ (ಸರಬರಾಜು) ಕಾಯ್ದೆ, 1948

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

4. 

     ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಯ್ದೆ, 1967

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

5. 

     ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೌರವ ಅಪಮಾನ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1971

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

6. 

     ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1971

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

7. 

     ವಿದೇಶಿ ಕಾಯ್ದೆ, 1946

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

8. 

     ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಾಯ್ದೆ, 1959

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

9. 

     ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆ, 1988

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

10. 

     ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ, 2005

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

11. 

     ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರ (ಮದುವೆ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ, 2019

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

12. 

     ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗರ್ಭಪಾತ ಕಾಯ್ದೆ, 1971

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

13. 

     ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ, 1961

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

14. 

     SC & ST (ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ) ಕಾಯ್ದೆ, 1989

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

15. 

     ವನ್ಯಜೀವಿ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ, 1972

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

16.

     ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ (ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ) ಕಾಯ್ದೆ, 1967

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

17.

    ಬಾಲಾಪರಾಧಿ ನ್ಯಾಯ (ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ, 2015

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

18.

     ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್                     ಮಾಧ್ಯಮ ನೀತಿಸಂಹಿತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 2021

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

19.

     ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯ್ದೆ,1993

 ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

 

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS