ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್

Back
ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

   ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

 

  

  1.

     ಬಂಧನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

   ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

  2.

     ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು

   ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

  3.

     ಪೊಲೀಸ್ ಶಿಸ್ತಿನ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು

   ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

  4.

    ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸಂಬಂಧಿತ                   ಸುತ್ತೋಲೆ

    ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

  5.

    ಸ್ಥಾಯಿ ಆದೇಶಗಳು

    ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

  6.

   ERSS 112

     ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS