ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್

Back
Gallery Albums

ಕಲಾ ಸಿಂಚನ

ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ ಪಿಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ

ವಿವಿಐಪಿ ಬೆಂಗಾವಲು ಪ್ರದರ್ಶನ

ಪಿಟಿಸಿಯ ಗೀತೆ

ವಾರದ ಕವಾಯತಿನ ಅಭ್ಯಾಸ

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಘ

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭೇಟಿ

ಕ್ರೀಡೆ

ಬಾಂಬ್ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಿಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಪರಿಸರ ಸಂಘ

ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯ ಸ್ಥಳದ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿತೆ

ನಿರಾಯುಧ ಯುದ್ಧ

ವೀಡಿಯೊ

ನಿರ್ಗಮನ ಪಥ ಸಂಚಲನ

ಸಂಘ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿಗಳು

ತೋಟಗಾರಿಕೆ

ಯೋಗ

ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS